Výstavba Ústřední čistírny odpadních vod odstratována

Slavnostním poklepáním na základní kámen byla 4. 11. zahájena výstavba Ústřední čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově.

Nyní má před sebou čtyřčlenné sdružení skládající se ze stavebních společností HOCHTIEF CZ a SMP a dodavatelů technologie, společností Degermont a Wassertechnik 30 měsíců na odevzdání nové vodní linky.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy a celkově se skládá z osmi etap. Nyní dojde k realizaci etapy č. 1 - Nová vodní linka, části etapy 0007 – Hlavní čerpací stanice a přidružené objekty na nátocích a etapa 0008 – Kompenzační opatření.