Výsledky skupiny HOCHTIEF AG za první pololetí 2017

První pololetí roku 2017: HOCHTIEF zvýšil čistý zisk o 35 % a významně zlepšil tvorbu peněžních prostředků

 • Nominální čistý zisk ve výši 189 mil. eur (meziročně +35 %); provozní čistý zisk 201 mil. eur (+25 %)
  • Pokračující rychlost růstu tržeb, 1. pololetí roku 2017 – meziročně +18 % na 11,0 miliard eur
 • Meziroční zlepšení čistého peněžního toku z provozní činnosti o 288 mil. eur
  • Příjem prostředků z provozní činnosti ve výši 231 mil. eur oproti výdeji ve výši 57 mil. eur v prvním pololetí roku 2016
  • Volné peněžní prostředky z provozní činnosti ve výši 1,2 mld. eur v posledních dvanácti měsících
 • Mezičtvrtletní nárůst čisté hotovosti o 260 mil. eur na 601 mil. eur
 • Zásoba práce ve výši 42,6 mld. eur, což je meziroční nárůst o 12 %
  • Zásoba práce odpovídá práci na 22 měsíců
  • Nová zakázka ve výši 13,7 mld. eur (meziročně +4 %)
 • Plán potvrzen: provozní čistý zisk v roce 2017 ve výši 410–450 mil. eur (meziročně +13 % až 25 %)
  • Zdravý objem připravovaných výběrových řízení na všech našich trzích, na rok 2017 zbývá na klíčových trzích přibližně 75 mld. eur; v současné době 380 mld. eur na rok 2018 a roky následující

V druhém čtvrtletí roku 2017 se situace HOCHTIEFu i nadále vyvíjela velmi dobrým směrem, což vedlo ke značnému nárůstu tržeb i zisku v prvních šesti měsících roku. To je spojeno s výrazným nárůstem tvorby peněžních prostředků a upevněním stabilního objemu zásoby práce skupiny. „HOCHTIEF je na dobré cestě,“ řekl CEO Marcelino Fernández Verdes.