Výsledky akciové společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2016

Akciová společnost HOCHTIEF CZ vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2016.

Rok 2016 lze považovat za úspěšný, jelikož společnost dosáhla nárůstu téměř ve všech klíčových indikátorech. V situaci, kdy oba hlavní segmenty stavebnictví - pozemní i dopravní stavitelství - charakterizuje díky nízkému objemu zakázek vysoká konkurence, která stlačuje ziskové marže na minimum, se společnosti podařilo dosáhnout nezdaněného zisku ve výši 159 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2015 představuje dvojnásobný nárůst. Tržby z prodeje výrobků a služeb společnosti klesly z 5,9 mld. Kč v roce 2015 na 5,1 mld. Kč v roce 2016. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který dosahuje k 31. 12. 2016 1,127 miliardy korun. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2016 činil 1009 zaměstnanců. „V roce 2016 společnost HOCHTIEF CZ posílila svou pozici na trhu nejen v České republice, ale i na Slovensku. Dosáhli jsme nastavených strategických cílů, mezi které patřilo mimo jiné rozšíření portfolia klíčových zákazníků o klienty z automotive segmentu. Společnost byla dále schopna optimalizovat a modernizovat též interní výrobní kapacity,“ hodnotí situaci člen představenstva HOCHTIEF CZ odpovědný za ekonomiku Jörg Mathew.

Za významný okamžik loňského roku považujeme získání zakázky rekonstrukce Státní opery Praha, dokončení výstavby Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pro ČVUT v Praze a zahájení výstavby nového sídla ČSOB v Praze.

Souhrnný přehled základních výsledků HOCHTIEF CZ naleznete zde.