Výsledky akciové společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2015

Akciová společnost HOCHTIEF CZ vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2015.

Společnosti se podařilo dosáhnout nezdaněného zisku ve výši 89 mil. Kč, což je výsledek přibližně srovnatelný s rokem 2014 (ve srovnání s rokem 2013 se však jedná o více než dvojnásobný nárůst). Výkony společnosti vzrostly o půl miliardy z 5,1 mld. Kč v roce 2014 na 5,6 mld. Kč v roce 2015. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který dosahuje k 31. 12. 2015 1,067 miliardy korun. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2015 dosáhl úrovně 1091 zaměstnanců.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.