Výsledky akciové společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2014

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dnes vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2014.

Společnosti se podařilo dosáhnout nezdaněného zisku ve výši 87 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2013 představuje dvojnásobný nárůst. Výkony společnosti vzrostly ze 4,8 mld. Kč v roce 2013 na 5,1 mld. Kč v roce 2014. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který dosahuje k 31. 12. 2014 1,048 miliardy korun. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2014 rovněž vzrostl na 1113 zaměstnanců.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.