Vyjádření k insolvenčnímu řízení

3.9.2010

Admin

V reakci na aktivitu společnosti ZEPRA mining s.r.o. sdělujeme:

Dne 1.9.2010 podala společnost ZEPRA mining s.r.o. se sídlem: Zlaté Hory, Nerudova 621, PSČ 793 76, IČ: 258 42 234 (dále jen "navrhovatel"), insolvenční návrh na naši společnost HOCHTIEF CZ a.s.
Podání insolvenčního návrhu v žádném případě neznamená, že se akciová společnost HOCHTIEF CZ nachází v úpadku a není schopna dostát svých závazků. 
Ze strany navrhovatele došlo ke zneužití institutu insolvenčního zákona ve snaze řešit touto cestou běžný obchodní spor. Tato nátlaková metoda byla proti společnosti HOCHTIEF CZ použita již několikrát a pokaždé neúspěšně. Insolvenční soud vždy předmětné řízení bez dalšího zastavil. 
V současné době připravujeme podklady k předání na insolvenční soud s návrhem na zastavení insolvenčního řízení.