Vydali jsme výroční zprávu za rok 2020

Představenstvo společnosti a posléze i naše dozorčí rada schválili výroční zprávu za rok 2020.

Mimo závěry našich auditorů KPMG a hospodářských výsledků společnosti výroční zpráva zahrnuje i rekapitulaci událostí, které se odehrály v životě firmy v loňském roce. Výroční zprávu společnosti si můžete stáhnout zde