Vydali jsme auditované výsledky za 2017 a novou výroční zprávu

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dnes vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2017.

Výsledky roku 2017 nadále reflektovaly dopady vysoce konkurenčního trhu, nízkých odbytových cen u veřejných  zakázek a minimálních ziskových marží z minulých let. Tento časový přesah je pro stavebnictví typický neboť, soutěžení a realizace projektů zpravidla trvají řadu měsíců i let a současné výsledky do značné míry kopírují situaci v minulých obdobích. Provozní výsledek společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2017 činí 67 mil. Kč. Po započtení finančního výsledku činí čistý zisk společnosti za rok 2017 30 mil. Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb společnosti mírně stouply z 5,1 mld. Kč v roce 2016 na 5,14 mld. Kč v roce 2017. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který dosahuje k 31. 12. 2017 1,037 miliardy Kč. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2017 stoupl téměř o 100 zaměstnanců na 1092 zaměstnanců.

„Ve finančním roce 2017 jsme úspěšně zahájili několik velkých projektů, jako např. rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze, modernizaci letiště v Českých Budějovicích nebo výstavbu části dálnice D3 u Čadce, kterou realizuje naše dceřiná společnost HOCHTIEF SK. Společnost pokračovala v rozvoji a implementaci iniciativy Průmysl 4.0 s pilotním využitím systému Building Information Modelling (BIM) na několika našich stavbách. V rámci narůstajícího  nedostatku pracovních sil na trhu jsme dále posílili naši spolupráci s vysokými a středními technickými školami. Naše interní kapacity byly po celý rok plně využity při realizaci cílů naší hlavní činnosti: provádění komplexních infrastrukturních projektů pro veřejného zadavatele a pro klienty z průmyslového segmentu,“ hodnotí situaci člen představenstva HOCHTIEF CZ odpovědný za ekonomiku Jörg Mathew.

V loňském roce jsme rovněž úspěšně dokončili celou řadu staveb. K nejdůležitějším patří náš největší a nejvýznamnější projekt na Slovensku, výstavba dálničního tunelu Považský Chlmec, který je součástí nově vybudovaného obchvatu v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Na jaře jsme v Praze za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana slavnostně otevřeli špičkové pracoviště Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, které se stalo jedním z finalistů v soutěži Stavba roku 2017.

Souhrn základních ekonomických ukazatelů společnosti za rok 2017.

                                                                   v mil. Kč

Tržby z prodeje výrobků a služeb

5 142

Provozní výsledek

67

Čistý zisk

30

Aktiva celkem

3 983

Vlastní kapitál

1 037

Podrobné hospodářské výsledky a auditovaná účetní závěrka jsou zveřejněné ve výroční zprávě společnosti za rok 2017.

Výroční zpráva je k dispozici v české i anglické verzi ke stažení zde.