Vracíme se na Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TU

26.9.2018

Divize Pozemní stavby Morava začíná s rekonstrukcí čtyř pavilonů Vysoké školy báňské v Ostravě. V minulosti už přitom pro Fakultu bezpečnostního inženýrství dostavěla a zrekonstruovala pavilony C, D a F.

Rekonstruovat a zateplovat se tentokrát budou pavilony A, B, E a I. Cílem je zkvalitnění stávajících výukových prostor včetně vybudování nových specializovaných učeben. Provedeny budou nové zateplené fasády, vyměněna stará dřevěná okna za nová plastová, v přízemí ve vstupu vzniknou nové hliníkové stěny a provedena bude rovněž nová hydroizolace střešních souvrství.

I vnitřní prostory jednotlivých pavilonů doznají podstatných změn - staré konstrukce a instalace budou kompletně vybourány a následně v nových dispozicích realizovány příčky a stěny (vč. povrchových úprav), nové podlahy (vč. podlahových krytin) i veškeré technické rozvody TZB a silnoproudé i slaboproudé instalace.

V rámci realizace zakázky, jejíž hodnota je zhruba 115 mil. Kč, by tedy mělo dojít k dokončení celého procesu rekonstrukce, modernizace a dostavby areálu FBI.