Vláda České republiky již sídlí v renovované budově

Po Negrelliho viaduktu jsme na konci června předali další významnou zakázku, kterou byla rekonstrukce historické budovy Strakovy akademie, sídla Vlády a Úřadu vlády České republiky. Jedním z hlavních cílů projektu byla obnova vnější fasády a dalších prvků vnějšího pláště budovy. Fasáda byla v neutěšeném stavu a stav některých oken havarijní. Budova má více než 700 oken, která byla buď repasována nebo částečně či úplně nahrazena replikami původních oken, čímž se významně snížila její energetická náročnost.

Opravena byla také střecha, doplněna hromosvodná soustava a ochrana proti ptactvu. Byly zrestaurovány kamenné, štukové a kovové prvky a opraveno oplocení areálu. Práce probíhaly během běžného provozu úřadu a pod dohledem restaurátorů a zástupců památkové péče - budova Strakovy akademie je chráněnou kulturní památkou ČR a její zahrada je zapsána do seznamu památek UNESCO.

 

Původní omítky byly dvouvrstvé, kdy na jádrové omítce béžové barvy byla okrová štuková vrstva. Při rekonstrukci byla použita jádrová omítka a fasádní nátěr. Povrch balustrád, hlavic pilastrů, sloupů oplocení, kamenných portálů, váz, znaku na hlavním rizalitu a soch Víry a Vlastenectví z hořického pískovce byl místy silně znečištěn povětrnostními vlivy. Restaurátorský zásah byl prováděn převážně konzervační metodou - tzn. očištěním, neutralizací povrchu kamene znečištěného ptačím trusem, odstranění některých nevyhovujících doplňků a celkovým zpevněním. Následovala repase prvků zábradlí anglických dvorků, hlavních mřížových vrat do zahrady objektu, okenních mříží či kovových prvků soch.

Velkou výzvu představovala konstrukce krovu, která vykazovala střední stupeň poškození dřevěných prvků škůdci. Byla proto použita chemická ochrana dřeva a zdiva proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Taktéž proběhla výměna bednění, oprava tesařských spojů či osekání zhlaví vazných trámů. Nakonec byl proveden a byl proveden nátěr protipožární vrstvou.