Video: Výstavba Nové vodní linky ÚČOV (2016-2017)

Podívejte se na dosud nepublikované časosběrné záběry z výstavby Nové vodní linky ÚČOV. V sedmi minutách uvidíte vše podstatné od vykopání stavební jámy v roce 2016 po zastřešení většiny hlavních objektů v polovině roku 2017.

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod je v současnosti nejrozsáhlejším projektem realizovaným v Praze. Jak si ale tento „rozsah“ představit? Z Císařského ostrova bylo například odvozeno až 350 000 m3 zeminy. Takové množství by pro představu zhruba 1,5× zaplnilo Eden Arénu až po střechu. Následující video v mnohém napoví:

Předání hotové stavby investorovi, kterým je Magistrát hlavního města Prahy, je naplánováno už na druhou polovinu září tohoto roku. Posléze bude Nová vodní linka uvedena do zkušebního provozu, který bude končit kolaudací díla v prosinci 2019. Všechny její objekty jsou nyní již zasypány a budujeme na nich obslužné komunikace včetně budoucí cyklostezky. Současný stav zachycuje druhé video – přelet nad Císařským ostrovem v červnu 2018: