VIDEO: Průtah v Hrádku slavnostně otevřen!

28.8.2018

Michal Talian

Ředitel ostravského závodu divize Dopravní stavby HOCHTIEF CZ Pavel Merta společně s náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Romanem Hanákem a starostou Ondřejem Kubicem ve čtvrtek 23. srpna slavnostně přestřihli pásku k otevření čerstvě dokončeného průtahu v obci Hrádek.

Důvodem rekonstrukce průtahu v Hrádku byl především velmi špatný dopravně technický stav komunikace a také vysoká nehodovost v důsledku nevhodného uspořádání zdejší křižovatky. „Ve směru z Božic auta často jednoduše nestavěla na stopce,“ upřesňuje místostarosta Hrádku Jindřich Rosa.

Dopravní situaci a zejména bezpečnost by měl vyřešit nový kruhový objezd, kterým je rekonstrukce 1 106 m dlouhého úseku silnice II/408 zakončena. Předmětem stavby byla ale i realizace nových chodníků, kanalizací, přípojek, provedení vegetačních úprav a v neposlední řadě vybudování téměř 1 800 m² parkovacích ploch, z nichž ty nejvýznamnější se nacházejí před místním kulturním domem a autoopravnou.

„Oproti původnímu stavu obec opravdu prokoukla. Věřím, že celá stavba zvýší obecní úroveň a zlepší zdejší dopravní situaci,“ pronesl náměstek hejtmana Roman Hanák. „Hrádek se s novým průtahem změnil k nepoznání. Doufám, že to místní ocení,“ souhlasil starosta obce Ondřej Kubic a poděkoval všem, kteří se na stavbě podíleli. Spolupráci s HOCHTIEF CZ si podle Zdeňka Gardelky, ekonomického náměstka ředitele Správy a údržby Jihomoravského kraje, chválili jak místní, tak i kraj.

Na průjezd nově zrekonstruovaným úsekem se můžete podívat na videu zde: