Ve východních Čechách upravíme koryto Třebovky

Divize Dopravní stavby a Pozemní stavby Čechy mají před sebou 30 měsíců prací na řece Třebovce. Ve sdružení s OHL ŽS se na téměř 12 kilometrech mezi Třebovicemi a Českou Třebovou postarají o protipovodňové úpravy jejího koryta

Údolí Třebovky bylo před dvaceti lety vyhodnoceno jako území s nejvyšší mírou ohrožení povodněmi v celém povodí Horního a středního Labe – od Ústí nad Orlicí až po Třebovice je totiž po obou březích řeky souvisle zastavěno. Systém protipovodňových opatření je tak na toku Třebovky postupně realizován už od roku 2000 a úsek Třebovice – Česká Třebová bude jeho poslední částí.

S podobnými vodohospodářskými projekty má naše společnost za poslední desetiletí opravdu bohaté zkušenosti. Vzpomenout můžeme například na zkapacitnění toku Blanice, revitalizaci toku Loděnice či protipovodňová opatření v Chuchli, Velkém Meziříčí nebo Děčíně.

Zvýšení kapacity toku Třebovky bude dosaženo úpravou a opevněním jejího koryta, výstavbou zemních hrází, železobetonových ochranných zdí či prvků mobilního hrazení. Součástí akce budou i vynucené přeložky inženýrských sítí nebo demolice pevných jezů.