Ve Veselí nad Moravou se otevřela nová cyklostezka

Město Veselí nad Moravou v dokončilo výstavbu tříkilometrového úseku cyklostezky podél silnice I/54 směrem na Blatnici pod svatým Antonínkem. Nová komunikace byla slavnostně otevřena pro veřejnost v sobotu 12. listopadu v 15:00 hodin.

Vybudování cyklostezky směrem na Blatnici pod Svatým Antonínkem patří dlouhá léta mezi strategické priority města. V říjnu 2015 uzavřeli představitelé Blatnice pod Svatým Antonínkem a Veselí nad Moravou dohodu o zajištění návaznosti cyklostezky přes existující účelové a místní komunikace vedené kolem blatnického vlakového nádraží. Největším problémem v investiční přípravě stavby cyklostezky bylo dořešení složitých majetkoprávních vztahů k některým pozemkům. Na veselském katastru se podařilo největší obtíže odstranit a cyklostezka tak mohla být umístěna podél hlavní silnice I/54.

Stezka pro cyklisty je řešena jako dvoupruhová, obousměrná, v šířce 3 m. Povrch komunikace je betonový – jedná se o první cyklostezku na území města s tímto technickým řešením. Stavbu provedla společnost HOCHTIEF CZ a. s., která ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku s cenou cca 12 milionů Kč. „Věřím, že námi realizovaná cyklostezka přispěje k rozvoji turistického ruchu v tomto atraktivním regionu a zároveň zvýší bezpečnost všech cyklistů, kteří ji budou využívat,“ uvedl ředitel provozu Ostrava společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Pavel Merta. Na zajištění financování stavby se městu podařilo získat dotaci ve výši cca 9,5 milionu Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbývající část ceny, stejně jako náklady na zpevnění účelové komunikace jsou hrazeny z rozpočtu města.