V Židlochovicích roste autobusové nádraží

6.9.2018

Michal Talian

Stavba přestupního terminálu integrovaného dopravního systému, kterou v Židlochovicích realizuje ostravský závod divize Dopravní stavby, se nachází zhruba ve své polovině.

Židlochovice jsou v Jihomoravském kraji relativně velkým dopravním uzlem, avšak po zrušení železniční trati se musely posledních 40 let spoléhat pouze na autobusovou dopravu. To se od roku 2019 změní. Pracujeme na funkčním propojení autobusového a vlakového nádraží, ke kterému posléze kraj přivede modernizovanou a elektrifikovanou trať z Hrušovan u Brna.

Autobusy jsou v tuto chvíli odkloněny na provizorní zastávky - proto největší spád nabrala právě rekonstrukce autobusového nádraží, která bude dokončena jako první. Již nyní jsou budována autobusová stání a pokládány nové povrchy zastávek a chodníků. Těžiště prací se posléze přesune k historické nádražní budově. Ta je prozatím obklopena lešením a čeká na svou opravu. Její okolí se doposud nacházelo ve velmi zanedbaném stavu, což je stále ještě patrné na fotografiích níže.

Práce při provádění zemních prací v několika případech zkomplikovaly nálezy historických zděných stok a podzemních technologických objektů, kdy práce musely být pozdrženy až do posouzení archeology a Národním památkovým ústavem.

Součástí stavební zakázky je také nově budované propojení SLP a telefonních sítí mezi nádražími a vybudování parkoviště P+R u vlakového nádraží. Plánované dokončení celého projektu, jehož hodnota je zhruba 70 mil. Kč, bylo stanoveno na 27. prosince tohoto roku.