V Šumperku postavíme novou centrální požární stanici

V pondělí 29. června 2015 v 9:30 hodin byla slavnostně v Olomouci na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje podepsána smlouva o dílo na dodávku stavby nové centrální požární stanice a sídla územního odboru Šumperk.

Smlouvu podepsal ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík se zástupci zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava. Společnost HOCHTIEF CZ a. s. bude provádět jak demolici stávající požární stanice, tak výstavbu nové. Cena díla dosáhne částky 97 365 947,04 Kč bez DPH. Dne 14. července 2015 bude zhotoviteli předáno staveniště s tím, že předpokládaná doba realizace je 420 dnů ode dne předání staveniště.

Výstavba nové požární stanice a sídla územního odboru Šumperk bude realizována ve stávajícím areálu na ulici Nemocniční v Šumperku. V první fázi dojde k demolici všech stávajících objektů a na stejném místě bude následně vybudováno odpovídající zázemí pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, tj. strojní, chemické, technické a spojové, prostory pro výkon státní správy, sklad materiálu humanitární pomoci apod.

Příprava celé akce byla zahájena již v roce 2013. Před časem musela jednotka a administrativa územního odboru Šumperk stávající areál opustit a po dobu realizace akce musí plně fungovat v provizorních podmínkách.