V soutěži Hala roku Akademik se letos zatěžovaly bambusové modely

Soutěž v zatěžování modelů konstrukcí Hala roku Akademik, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT, přilákala celkem 47 týmů. HOCHTIEF CZ byl opět generálním partnerem.

Letošní ročník, který proběhl 25. dubna, byl velmi náročný, protože studenti mohli konstrukci postavit pouze z  přírodního bambusu a z provázků a navíc byli limitováni maximální délkou jednotlivých konstrukčních prvků. I přes toto ztížení modely udivovaly nápady i provedením. „Bambus jako stavební materiál je náročný, nepravidelný, to studentům komplikovalo výrobu modelu,“ říká doc. Vladimír Žďára z Fakulty stavební ČVUT.

Model „zastřešení skládky soli s dopravníkem“, jak znělo letošní zadání soutěžní konstrukce, zaujal studenty z celkem osmi univerzit, zúčastnily se jí i týmy ze Slovenska a Polska. „Nadšení studentů, jejich zájem o soutěž a také kvalita přinesených modelů je pro nás signálem zájmu o obor,“ říká Karolína Kříženecká ze společnosti HOCHTIEF CZ. Vítězný model studentů Petra Calty a Miroslava Čápa vážil 323 gramů a zhroutil se při zatížení 29,87 kilogramu.

Pozn.: Úkolem je navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten pak při finále podrobit zatěžovací zkoušce. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci