V první polovině roku 2016 skupina HOCHTIEF zvýšila zisky, marže i zásobu práce

Skupina HOCHTIEF AG oznámila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2016.

Čistý provozní zisk se zvýšil na hodnotu 160 milionů eur (meziročně nárůst o 25 %); 2. čtvrtletí: 88 milionů eur, meziročně nárůst o 29 %)

  • Nominální čistý zisk je na hodnotě 140 milionů eur, o 30 % vyšší než v první polovině roku 2015;
  • Marže provozního zisku před zdaněním je vyšší o 60 setin procenta na 3,5 %; všechny divize vykazují zlepšení;
  • Čisté cash flow z provozní činnosti je ve druhém čtvrtletí na hodnotě 312 milionů eur a v posledních dvanácti měsících na hodnotě 974 milionů eur
  • Stále je přeměňován zisk na hotovost; zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) je za posledních dvanáct měsíců s 90% mírou konverze na hotovost;
  • Dochází k dalšímu zlepšení řízení kapitálových nákladů (CAPEX): čistý CAPEX se meziročně snížil o 47 milionů eur;

Čistá hotovost činí 113 milionů eur; mezičtvrtletní zlepšení o 88 milionů eur

  • Po očištění od dividend, zpětných odkupů akcií a akvizic by čistá hotovost činila 808 milionů eur vs. 133 milionů eur v červnu 2015;

Zásoba práce na hodnotě 38,8 miliardy eur je od konce roku 2015 vyšší o 6 %

  • Nová zakázka je meziročně vyšší o 12 % na hodnotě 13,2 miliardy eur;
  • Tendence výnosů se obrací: ve druhém čtvrtletí roku 2016 je vyšší o 12% ve srovnání s prvním čtvrtletím;

Společnost HOCHTIEF pokračuje ve své úspěšné cestě. Zisky, marže a zásoba práce se v první polovině roku 2016 podstatně zvýšily. „Jsme stále na správné cestě a máme silné finanční zázemí, které nám umožňuje usilovat o další růst,“ uvedl Předseda Představenstva HOCHTIEF AG Marcelino Fernández Verdes.

Předpoklad pro rok 2016 je tedy potvrzen: očekává se, že čistý provozní zisk bude mezi 300 miliony eur a 360 miliony eur, což představuje meziroční nárůst o přibližně 15% až 35% (rok 2015: srovnatelný čistý provozní zisk v hodnotě 265 milionů eur).