Úpravy toku řeky Blanice se staly vodohospodářskou stavbou roku

Zástupce společnosti HOCHTIEF CZ převzal v pátek 20. března 2015 z rukou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ocenění Vodohospodářská stavba roku 2014.

Projekt oficiálně nazvaný „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi“ získal prestižní ocenění v kategorii „Stavby s investičním nákladem nad 50 mil. Kč“. Soutěž každoročně vypisuje Svaz vodního hospodářství ČR a vyhlášení vítězů probíhá při příležitosti Světového dne vody.

Vítězný projekt představil v České republice unikátní intravilánovou revitalizaci, která po více než padesáti letech významně změnila vzhled koryta řeky Blanice a jejího okolí. Celkové náklady projektu dosáhly 83,2 mil. Kč, z nichž 67,4 mil. Kč bylo hrazeno z dotace Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu.

Stavbu prováděl tým divize Pozemní stavby Čechy pod vedením Miroslava Pelecha.