Svatá Barbora už střeží i Karlovo náměstí

Stavba bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí, která se naplno rozběhla začátkem května, je od středy 26. června pod dohledem sošky svaté Barbory, patronky všech horníků.

Na Karlově náměstí má tedy naše společnost v současnosti hned dva týmy, oba vedené Dušanem Matějkou. První pod dozorem Jindřicha Dostála dokončuje modernizaci pohyblivých schodů a vestibulu při výstupu přímo na Karlovo náměstí. Druhý tým začal s budováním bezbariérového přístupu z Václavské pasáže přímo na nástupiště a zastřešuje jej Radek Kozubík pro část ražby a definitivy a Jiří Jelínek pro stavební a technologickou část projektu.

Ve středu 26. června pokřtil staveniště v centru města pozvaný farář a osadil jednu ze šachet soškou patronky horníků, svaté Barbory. Jde o prastarou tradici provázející havíře a horníky od středověku až po dnešní dny.

V ulici Václavská jsme začali hloubit dvě přes 30 m hluboké šachty, které budou ústit do 64m dlouhé přestupové chodby vedoucí přímo nad tunelem metra. V pomocné těžní šachtě jsme momentálně přes 7 m hluboko. Výtahová šachta, která se nachází přímo v objektu u Václavské pasáže, je aktuálně ve stavu, kdy jsou základy budovy zajištěny mikropilotami a tryskovou injektáží, přičemž zahajujeme těžbu šachty z úrovně stávajících sklepů.