Studie ekonomických dopadů COVID-19

Společnost CEEC Research, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na přípravě analýz stavu českého stavebnictví, vydala aktuální Studii ekonomických dopadů COVID-19 na stavební, developerské a projektové společnosti.

Ve studii najdete data týkající se:

• očekávaného vývoje stavebního trhu a tržeb společností vlivem současné situace,

• dopadu této situace na veřejné zakázky,

• odjezdu zahraničních pracovníků z ČR,

• dopadu na obchodní činnost a hospodářský výsledek společností,

• názoru společností na vládní opatření zaváděná v současné době,

• zavedených opatření u zaměstnanců.

Studii týkající se dopadu na stavební společnosti si můžete stáhnout zde. Komentáře našeho předsedy představenstva Tomáše Korandy naleznete na stranách 12, 18, 23, 28 a 35.

Studie dopadu na developerské a projektové společnosti si můžete stáhnout zde a zde.