Studenti FSv ČVUT tentokrát na „ÚČOVce“

25.11.2016

Michal Talian

V úterý 22. 11. jsme přichystali pro studenty Fakulty stavební ČVUT další exkurzi. Tentokrát se jednalo o studenty 4. ročníku studia oboru Konstrukce a dopravní stavby, kterým jsme umožnili nahlídnout zblízka na projekt výstavby Nové vodní linky ÚČOV Praha na Císařském ostrově.

Exkurze byla rozdělena na dvě části. Samotné fyzické prohlídce této monumentální stavby předcházela úvodní prezentace na centrálním zařízení staveniště. Po seznámení se základními informacemi o projektu i s něčím navíc z každodenní reality takto velkého projektu (náročnost logistiky i komunikace při řízení stavby, úrazy, povodně, národnostní složení dělníků, apod.) a v neposlední řadě po seznámení s BOZP předpisy a „vyzbrojení“ ochrannými pomůckami, vyrazilo celkem 18 studentů přímo na stavbu. Zde si za komentáře několika našich kolegů měli možnost obejít celé 116 000 m2 velké staveniště, kterému dominuje obrovská stavební jáma o objemu cca 380 000 m3, ve které v tuto dobu probíhají práce na železobetonových konstrukcích jednotlivých nádrží, zejména pak armování a betonáže masivních základových desek a 12m vysokých stěn. V již hotových prostorech pak probíhá montáž technologických zařízení. Studenti tak měli nejen možnost v praxi vidět stavební technologie, o kterých se zatím učí jen ve škole, ale i zažít pracovní šrumec na stavbě, kde jsou v neustálém pohybu stovky lidí (někdy až 500) a stavebních strojů. Celý tento kolos ještě umocnilo 18 osazených věžových jeřábů včetně toho největšího – 52 m vysoký jeřáb s radiusem vyložení R=60m s max. zatížení na konci vyložení 4,1 tuny –, který byl na místě instalován teprve minulý týden. Věříme, že jsme studenty obohatili o zajímavý zážitek, a že pro jejich studium byla tato exkurze přínosná.