Státní opera se připravuje na osazení nové točny

Začátkem roku vstoupil projekt rekonstrukce Státní opery do svého posledního roku a proto bychom rádi krátce zrekapitulovali nedávno dokončené a právě probíhající práce

Velké úsilí se věnovalo a nadále věnuje přípravě prostor pro osazení nové jevištní technologie. Po provedení demolicí, výkopu  statického zajištění pro novou točnu v současnosti probíhá dokončování monolitických konstrukcí, sloužících pro uložení této moderní technologie. V prostorách orchestrálního sálu již byly dokončeny práce na stavební akustice. Na stavební a prostorové akustice se pracuje i v baletních sálech a sborovém sálu. Vedle standardních stavebních činností dále probíhají i restaurátorské práce. Restaurátoři se momentálně věnují hlavnímu lustru, schodištím a fasádě. Probíhá taky příprava stěn pro tapety v lóžích.