Stanice metra Karlovo náměstí má bezbariérový přístup

Ve stanici metra Karlovo náměstí na trase B jsme dnes uvedli do provozu dvě dvojice nových výtahů a zpřístupnili přestupní chodbu. Projekt realizovala naše divize Dopravní stavby.

Díky tomu vznikl ze stanice další, již desátý výstup, a Karlovo náměstí se stalo 46. plně bezbariérovou stanicí pražského metra. Výtahy ústí do uliční úrovně u vstupu do Václavské pasáže ve Václavské ulici, která byla kompletně opravena včetně předláždění chodníků.

Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo náměstí spočívá ve vybudování dvou dvojic nových výtahů a přestupní chodby, která je navzájem propojuje. První dvojice výtahů se zdvihem 7,42 metrů začíná uprostřed nástupiště. Cestující s omezenou schopností pohybu, maminky či rodiče s kočárky nebo cyklisté se jimi dostanou do přestupní chodby dlouhé zhruba 80 metrů, která je pohodlně dovede k dolní stanici druhé dvojice výtahů.

Stavba bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí byla zahájena 29. dubna 2019. Samotná ražba přestupní chodby, v naprosté většině prováděná pouze strojově, a následné vybudování definitivního ostění trvaly 570 dnů. Přestupní chodba má 80 metrů a její podlaha se nachází zhruba 33 metrů pod zemským povrchem. Plocha jednotlivých ražených profilů se pohybovala mezi 35 – 45 m2. Ražba probíhala ze dna těžební šachty hluboké 34,5 metrů, kterou zhotovitelé museli vyhloubit ve Václavské ulici. Během hloubení šachet a ražby přestupní chodby zhotovitelé vyvezli zhruba 5200 m3 materiálu, což představuje cca 520 kontejnerových nákladních aut. Na výztuž primárního a sekundárního ostění v přestupní chodbě spotřebovali celkem 250 tun materiálu, na nosné konstrukce celkem 1200 m3 betonu.