Společnost HOCHTIEF CZ dokončila a předala Praze nový kus metra

O velikonočním pondělí bylo završeno pětileté úsilí stavbařů pracujících na prodloužení nového úseku trasy A. V rámci dodavatelského sdružení společnost HOCHTIEF CZ na trase realizovala dvě nové stanice (Bořislavka a Nemocnice Motol) a části přilehlých tunelů. Na úspěšný projekt by společnost HOCHTIEF CZ ráda navázala v nadcházejících projektech obdobného charakteru.

První práce na prodloužení linky A započaly v lednu 2010. Otevření stanic následovalo po 3týdenním ověřovacím provozu bez cestujících, během kterého byly otestovány kompletní technologické systémy ve stanicích i spojovacích tunelech. Během této doby také probíhaly kolaudace a poslední úpravy interiéru stanic. Zprovoznění nového úseku také předcházela více než měsíc trvající výměna informačního systému v pražské hromadné dopravě. Všechny stanice nového úseku, který měří 6,134 kilometrů, jsou bezbariérové.

Aktuální tiskovou zprávu HOCHTIEF CZ k dokončení trasy metra A naleznete zde.