Špičkové pracoviště už brzy přivítá nové pacienty

Po dvou letech stavebních prací na místě nejstarší části centrálního pavilonu frýdecko-místecké nemocnice vyrostl nový moderní pavilon chirurgických oborů. V pondělí 3. 8. jej slavnostně otevřel hejtman Moravskoslezského kraje za účasti dalších významných hostů. Stavba nového pavilonu trvala dva roky a celkové náklady včetně vybavení zdravotnickou technikou dosáhly téměř 460 milionů korun. 85% je hrazeno z prostředků Evropské unie, zbytek hradí ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Pavilon chirurgických oborů měl být původně rekonstruován už v roce 2007. Při přípravě rekonstrukce však byl během stavebně technického průzkumu nosných konstrukcí zjištěn havarijní stav nejstarší budovy nemocnice. Provoz v objektu byl bezodkladně ukončen a došlo k přemístění pracovišť ambulancí, jednotky intenzívní péče hlavních chirurgických oborů, centrálních operačních sálů a lůžkových oddělení do náhradních prostor. Pavilon byl následně v roce 2010 zbourán a po další tříleté přípravě byla v květnu 2013 zahájena výstavba nového pavilonu chirurgických oborů.

Dokončená stavba byla v minulých týdnech vybavována lékařskou technologií, mobiliářem a IT technikou. Nyní se do něj zpět stěhují oddělení chirurgicko-traumatologické, ortopedické a urologické, které budou mít k dispozici pět operačních sálů, 10 ambulancí a 107 lůžek. Záhy započne zkušební provoz, který je plánován tak, aby se tu první pacienti mohli začít léčit na přelomu října a listopadu.

Dodavatelem stavby je sdružení účastníků HOCHTIEF CZ a. s. a TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.