Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk

Včera jsme v Šumperku slavnostně otevřeli novou stanici profesionálních hasičů a sídlo územního oboru Šumperk.

Příprava výstavby nové stanice a sídla územního odboru byla zahájena již v roce 2013, smlouva o dílo byla podepsána 29. června 2015 a 14. července 2015 bylo zhotoviteli předáno staveniště, na kterém proběhla nejdříve demolice staré stanice a následně výstavba nového objektu. „Za posledních 15 měsíců jsme úplně přetvořili prostor, na kterém se požární stanice nacházela. Strhli jsme původní, nevyhovující budovu a na jejím místě jsme postavili novou stanici, která odpovídá všem současným standardům a normám. V takto krátkém čase se jedná o úctyhodný výkon,“ uvedl Ing. Tomáš Hadwiger ze společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Jednotka profesionálních hasičů se před téměř rokem a půl odstěhovala ze staré budovy do náhradních prostor. Nová stanice HZS vyrostla na místě původní za 13 měsíců. Průběh stavby zhodnotil krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík: „Profesionální hasiči dnes získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, prostory pro výkon státní správy, sklad materiálu humanitární pomoci a další. Doufám, že se jim v nové stanici bude dobře sloužit ve prospěch občanů města a přilehlého okolí.“

Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Šumperku činily 124,5 milionů korun.

Kompletní tiskovou zprávu najdete zde.