Slavnostní dokončení hrubé stavby na Václavském náměstí č. 9

10.2.2011

Admin

PRAHA - Ve čtvrtek 10. 2. 2011 proběhlo slavnostní dokončení hrubé stavby na projektu „Stavební úpravy objektu Václavské náměstí č. 9“. Slavnosti a pohoštění se zúčastnili zástupci dodavatele, akciové společnosti HOCHTIEF CZ, a investora, společnosti IVG Clear Solution Investments s.r.o.

Opentlený stromeček, který doprovází glajchu a představuje tradiční symbol štěstí a ochrany domu a jeho obyvatel, tak zdobí budovu postavenou v letech 1913 až 1914 podle návrhu architekta Matěje Blechy. Provádění rekonstrukce historické budovy v rušném centru Prahy je skvělou příležitostí ke zviditelnění společnosti a práce, kterou její zaměstnanci provádějí, ale má i svá úskalí. Budova si sice v souladu s požadavky památkářů ponechala své průčelí a části nosných konstrukcí stropů, stěn a sloupů, ale v ostatních částech proběhla téměř kompletní demolice. Následovalo založení nového objektu, provedení monolitických a prefabrikovaných konstrukcí a repase a obnova střešní konstrukce. Nyní se pokračuje s restaurováním čelní fasády, repase oken, dveří a schodišťových stupňů. 
Práce byly od začátku komplikovány ztíženou dopravní obslužností stavby a minimálním prostorem pro umístění zařízení staveniště a skladování materiálů. Potíže byly způsobeny jak umístěním stavby na frekventovaném Václavském náměstí, tak požadavkem na zachování chodníku před objektem v plném provozu.

Místo stavby: Praha 1 
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: IVG Clear Solution Investments s.r.o. 
Doba výstavby: 01/2010 – 07/2011 
Obestavěný prostor: 28.774 m3 
Zastavěná plocha: 840 m2
Celková užitná plocha: 6.027 m2