Skupina HOCHTIEF zveřejnila výsledky za rok 2018

HOCHTIEF: 29% navýšení zisku a 47% nárůst dividend díky vysokému provoznímu výkonu a přínosu z Abertisu v roce 2018

 • Meziroční nárůst čistého nominálního zisku o 29 % na 541 mil. eur,
  nárůst čistého provozního zisku o 15 % na 521 mil. eur
  • Čistý provozní zisk za rok 2018 na horním limitu plánovaného rozpětí (470–520 mil. eur)
  • Provozní zisk před zdaněním ve výši 968 mil. eur, +12 %, nárůst na všech divizích
  • Tržby ve výši 23,9 mld. eur, očištěno od kurzových rozdílů +11 %, nominálně +6 %
 • Čisté hotovostní prostředky z provozních činností na vysoké úrovni – 1,4 mld. eur
 • Čistá likvidita ve výši 1,6 mld. eur, meziročně + 300 mil. eur
  • To je po investici do Abertisu ve výši 1,4 mld. eur a navýšení kapitálu o 0,9 mld. eur
 • Zásoba práce ve výši 47,3 mld. eur, očištěno od kurzových rozdílů +7 %, nominálně                 +6 % 
  • Nová zakázka ve 4. čtvrtletí roku 2018 ve výši 8,9 mld. eur srovnatelná s rekordní hodnotou za 4. čtvrtletí roku 2017
  • Lepší výhled do budoucna se zásobou práce odpovídající více než 22 měsícům výkonů
 • Zrychlení digitální transformace
  • Nexplore, centrum digitálních inovací koncernu založené v roce 2018
  • Úzká spolupráce s předními univerzitami a IT společnostmi
 • Plán pro rok 2019: Čistý provozní zisk ve výši 640–680 mil. eur
  • Návrh dividend – 4,98 euro za akcii, meziročně +47 %
  • Velký počet připravovaných tendrů na klíčových trzích v USA, Kanadě, Asii a Tichomoří a Evropě o celkové hodnotě přibližně 600 mld. eur na rok 2019 a roky následující
  • Připravované PPP projekty za přibližně 230 mld. eur

V roce 2018 dosáhl HOCHTIEF velmi solidního provozního výkonu a udělal další důležitý strategický krok vpřed, když investoval do předního mezinárodního provozovatele zpoplatněných komunikací, společnosti Abertis. Koncern významně zvýšil svůj zisk, což je podpořeno i silným cash flow. To vše doprovázely i vyšší marže, značný nárůst tržeb a další zajištění zásoby práce. „Rok 2018 byl pro HOCHTIEF dalším velmi úspěšným rokem. Po šesté v řadě jsme dokázali navýšit náš hotovostními prostředky podložený čistý provozní zisk a očekáváme, že tento pozitivní trend bude pokračovat. Díky naší koncentraci na rozvinuté trhy a na široké spektrum obchodních modelů máme rozsáhlé, dobře vyvážené portfolio v segmentu infrastruktury, což se nám z dlouhodobého hlediska vyplácí,“ řekl CEO Marcelino Fernández Verdes.

Strategie digitální transformace

Digitální transformace zahájená v loňském roce nabírá na obrátkách. HOCHTIEF založil Nexplore – centrum digitálních inovací koncernu. „Podíváme-li se dopředu, Nexplore nám velmi pomůže v přechodu k lepší digitální budoucnosti našich činností v rámci koncernu. Cílem digitální transformace HOCHTIEFu je vytvořit hodnotu pro naše zákazníky i další zainteresované subjekty, a to změnou způsobu naší práce. Budeme čerpat z hlubokého pochopení potřeb a priorit našich zákazníků a nabídneme jim ta nejlepší řešení pro budoucnost,“ řekl CEO Marcelino Fernández Verdes. „HOCHTIEF využije produktů a procesů vyvinutých v Nexploru k trvalému zvyšování své efektivity a kvality realizací a také k optimalizaci řízení projektů. Tyto inovace budou přínosem jak pro naše zákazníky, tak pro partnery na projektech a zaměstnance.“

Výhled: Koncern má silnou rozvahu, je hluboce zakořeněn na svých klíčových regionálních trzích a má vysokou technickou odbornost, což znamená, že má dobrou pozici k tomu, aby využil potenciál budoucích příležitostí. V roce 2019 HOCHTIEF očekává dosažení čistého provozního zisku v rozpětí 640 až 680 mil. eur. Předpokládá se, že k tomuto dalšímu zlepšení výkonu skupiny přispějí všechny divize.

Skupina HOCHTIEF: Klíčová čísla

 

(v mil. eur)2018


 

2017

Změna

4. čtvrtletí
2018

4. čtvrtletí
2017

4. čtvrtletí

Změna

Tržby

23 882,3 

22 631,0 

5,5 % 

6 480,2 

6 097,2 

6,3 % 

Provozní zisk před zdaněním (PBT)

968,0 

865,8 

11,8 % 

264,9 

237,0 

11,8 % 

Marže zisku před zdaněním

4,1 % 

3,8 % 

0,3 

4,1 % 

3,9 % 

0,2 

Čistý provozní zisk

521,4 

452,3 

15,3 % 

152,8 

131,9 

15,8 % 

Provozní výnosy na akcii (v eurech)

7,97 

7,04 

13,2 % 

2,16 

2,05 

5,4 % 

       

 

 

 

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA)

1 413,8 

1 320,8 

7,0 % 

372,9 

322,8 

15,5 % 

Marže zisku před zdaněním, úroky a odpisy

5,9 % 

5,8 % 

0,1 

5,8 % 

5,3 % 

0,5 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT)

1 022,2 

925,1 

10,5 % 

267,7 

220,7 

21,3 % 

Marže zisku před zdaněním a úroky

4,3 % 

4,1 % 

0,2 

4,1 % 

3,6 % 

0,5 

Zisk před zdaněním

978,4 

823,6 

18,8 % 

242,4 

216,1 

12,2 % 

Čistý zisk

541,1 

420,7 

28,6 % 

138,3 

117,9 

17,3 % 

Výnosy na akcii (v eurech)

8,27 

6,55 

26,3 % 

1,96 

1,83 

7,1 % 

       

 

 

 

Čisté hotovostní prostředky z provozních činností

1 374,7 

1 372,1 

0,2 % 

855,6 

909,2 

-5,9 % 

Čisté provozní kapitálové výdaje

343,9 

251,8 

36,6 % 

65,1 

26,0 

150,4 % 

Volné cash flow z provozních činností

1 030,8 

1 120,3 

-8,0 % 

790,5 

883,2 

-10,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

Čisté hotovostní prostředky/čistý dluh

1 562,2 

1 265,8 

23,4 % 

1 562,2 

1 265,8 

23,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

Nová zakázka

28 098,1 

30 443,5 

-7,7 % 

8 909,2 

9 040,7 

-1,5 % 

Zásoba práce
(meziročně)

47 267,4 

44 644,2 

5,9 % 

47 267,4 

44 644,2 

5,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci* (ke konci období)

64 313 

67 112

-4,2 % 

64 313 

67 112

-4,2 %