Skupina HOCHTIEF zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí 2018

3. čtvrtletí roku 2018: HOCHTIEF zvýšil nominální zisk o 33 % a čistý provozní zisk o 15 % – pozitivní výhled

Čistý nominální zisk se meziročně zvýšil o 33 % na 403 mil. eur, čistý provozní zisk narostl o 15 % na 369 mil. eur

Provozní zisk před zdaněním ve výši 703 mil. eur, +12 %; solidní nárůst na všech divizích
Tržby ve 3. čtvrtletí roku 2018 ve výši 17,4 mld. eur, očištěno od kurzových rozdílů +12 %, nominálně 5 %
Příspěvek ve výši 58 mil. eur z 20% konsolidované kapitálové účasti v Abertisu od června do září

Meziroční nárůst čistých hotovostních prostředků z provozních činností o 12 % na 519 mil. eur

Volné cash flow z provozních činností je stabilně na vysoké úrovni přesahující 1,1 mld. eur v posledních dvanácti měsících

Čisté hotovostní prostředky ve výši 1,3 mld. eur, meziročně + 782 mil. eur po vyplacení dividend ve výši 259 mil. eur ve 3. čtvrtletí roku 2018

Všechny divize dosáhly vyššího objemu hotovosti, a to jak v porovnání jednotlivých čtvrtletí, tak meziročně

Zásoba práce ve výši 45,3 mld. eur (očištěno od kurzových rozdílů +8 %) poskytuje dobrý výhled do budoucna

28,2 mld. eur z nových zakázek za posledních dvanáct měsíců, očištěno od kurzových rozdílů +11 %

Potvrzení plánu pro rok 2018: čistý provozní zisk ve výši 470–520 mil. eur (meziročně +4 % až 15 %)

Velký počet plánovaných tendrů na našich klíčových trzích v USA, Kanadě, Asii a Tichomoří a Evropě v objemu cca 500 mld. eur na zbytek roku 2018 a nadcházející období
Připravované PPP projekty za více než 210 mld. eur
Poměr vyplacených dividend společnosti HOCHTIEF z hospodářského roku 2018 se navýší z 50 % na 65 % čistého nominálního zisku

V prvních devíti měsících letošního roku HOCHTIEF významně zvýšil zisk, cash flow, marži i zásobu práce a toto období tak uzavírá s objemem hotovostních prostředků 1,3 mld. eur po vyplacení dividend ve třetím čtvrtletí roku 2018 ve výši 259 mil. eur. „K tomuto přispěly solidní provozní výsledky na všech divizích a také první významný příspěvek z naší investice do Abertisu. Soudě podle našich výkonů a značného počtu připravovaných projektů máme dobře nakročeno k tomu, abychom splnili svůj plán pro rok 2018 a měli i pozitivní výhled do budoucna,“ řekl generální ředitel Marcelino Fernández Verdes.