Skupina HOCHTIEF zveřejnila výsledky za 1. čtvrtletí

První čtvrtletí roku 2017: HOCHTIEF navýšil čistý zisk o 40 % a zásobu práce o 23 % na 45 mld. eur.

 • Čistý provozní zisk 93 mil. eur (meziročně +30 %),
  Čistý nominální zisk 88 mil. eur (+40 %)
  Marže provozního zisku před zdaněním 3,8 %, meziročně +20 bps
  Růst tržeb se meziročně zrychlil na 17 % v 1. čtvrtletí roku 2017 (ve 4. čtvrtletí roku 2016 meziročně +9 %) díky organickému růstu a přispění společnosti UGL

 • Zlepšení čistého zisku z provozních činností meziročně o více než 100 mil. eur
  Koeficient převodu zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) na hotovost je i nadále velmi vysoký – 108 % v posledních dvanácti měsících
  Další snížení je způsobeno odlivem finančních prostředků typickým pro dané období

 • Stav čisté hotovosti je výrazně pozitivní: 341 mil. eur (meziročně +317 mil. eur)
  Čistá hotovost by byla přibližně na úrovni 1 miliardy eur, pokud by došlo k očištění od čistých investic a dividend v posledních dvanácti měsících

 • Zásoba práce 45 mld. eur (meziročně +23 %)
  Zásoba práce je na nejvyšší úrovni od zahájení transformace; meziročně +13 % nepočítaje společnost UGL
  Všechny divize vykazují dvouciferný meziroční nárůst zásoby práce
  Nová zakázka se vyšplhala na 7,4 mld. eur (meziročně +18 %)

 • První rating pro koncern: rating investičního stupně BBB od Standard & Poor’s

 • Potvrzení plánu: čistý provozní zisk v roce 2017 ve výši 410–450 mil. eur (meziročně +13 % až 25 %)

V prvním čtvrtletí roku 2017 pokračoval HOCHTIEF ve svém pozitivním vývoji, navýšil tržby a zisk a také zlepšil cash flow a dosáhl značného nárůstu zajištěných zakázek. „Rok jsme začali velmi slibně,“ řekl CEO Marcelino Fernández Verdes