Skupina HOCHTIEF v prvním čtvrtletí navýšila svůj zisk o 31 %

14.5.2019

Nadnárodní skupina HOCHTIEF AG zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2019. Skupina zaznamenala růst téměř ve všech ekonomických ukazatelích.

Generální ředitel HOCHTIEF AG Marcelino Fernández Verdes v k nově publikovaným výsledkům uvedl: „Jsme si jistí, že dosáhneme našich cílů pro rok 2019 a budeme i nadále směřovat k budoucímu růstu. Velké zakázky zajištěné všemi třemi divizemi jsou důkazem naší dobré konkurenční pozice na našich klíčových trzích.“

Mezi nové zakázky se řadí mimo jiné projekt prodloužení mostu a tunelu Hampton Roads ve Virginii, který realizuje Flatiron společně s partnery a dokončí ho v roce 2025. V rámci divize Asia Pacific získal Thiess rozšíření zakázky o další práce v diamantovém dole Debswana v Botswaně, a to na dalších devět let. Společnosti CIMIC byly také vybrány, aby postavily a provozovaly PPP projekt regionální železnice v Novém Jižním Walesu v Austrálii. V Evropě HOCHTIEF rozšiřuje úsek dálnice D3 v České republice s termínem dokončení v roce 2022.

Souhrn hospodářských výsledků skupiny:

(v mil. eur)


1.
čtvrtletí
2019


1.
čtvrtletí 2018

(upraveno)

1. čtvrtletí
Změna

Hospodářský rok 2018
(upraveno)

Tržby

5 732,6 

5 266,2 

8,9 % 

23 882,3 

Provozní zisk před zdaněním/PBT1)

237,6 

207,2 

14,7 % 

968,6 

Marže provozního zisku před zdaněním1)

4,1 % 

3,9 % 

0,2 

4,1 % 

Čistý provozní zisk1)

132,7 

106,3 

24,8 % 

523,3 

Provozní výnosy na akcii (v eurech) 1)

1,88 

1,65 

13,9 % 

8,0 

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy/EBITDA

419,3 

350,9 

19,5 % 

1 615,8 

Marže zisku před zdaněním, úroky a odpisy

7,3 % 

6,7 % 

0,6 

6,8 % 

Zisk před zdaněním a úroky/EBIT

247,8 

233,8 

6,0 % 

1 053,6 

Marže zisku před zdaněním a úroky

4,3 % 

4,4 % 

-0,1 

4,4 % 

Zisk před zdaněním/PBT

232,9 

199,2 

16,9 % 

979,0 

Čistý zisk

128,0 

97,9 

30,7 % 

543,0 

Výnosy na akcii (v eurech)

1,81 

1,52 

19,1 % 

8,30 

Čistá likvidita z provozních činností

(175,5) 

(130,1) 

-34,9 % 

1 572,3 

Čisté provozní investiční náklady

113,2 

73,8 

53,4 % 

343,9 

Volné cash flow z provozních činností

(288,7) 

(203,9) 

-41,6 % 

1 228,4 

Čisté hotovostní prostředky/čistý dluh

1 169,4 

941,6 

24,2 % 

1 562,2 

Nová zakázka

7 087,5 

6 754,2 

4,9 % 

28 098,1 

Zásoba práce 

49 286,2 

44 288,1 

11,3 % 

47 267,4 

Počet přímých zaměstnanců (ke konci období)

55 236 

55 530

-0,5 %

55 777 

* Není-li uvedeno jinak, jsou všechny hodnoty nominální

1) Provozní výnosy jsou očištěny od neprovozních vlivů

2) Upraveno dle IFRS 16