Skupina HOCHTIEF AG vykazuje silný růst zisků i peněžních prostředků: je v dobré pozici pro budoucnost

 • Výrazný nárůst čistého provozního zisku na hodnotu 265 milionů eur (meziročně o 39 %)

  • při horní hranici stanoveného rozpětí (v rozmezí 220 milionů eur až 260 milionů eur)

  • provozní zisk před zdaněním vzrostl o 18 % na hodnotu 600 milionů eur

 • Všechny divize přispěly k vyšší marži sníženými náklady a zlepšenou realizací projektů.
  • nominální čistý zisk na hodnotě 208 milionů eur, o více než 50 % vyšší než srovnatelný číselný údaj z roku 2014

 • Volné cash flow z provozní činnosti se ztrojnásobil na hodnotu téměř 1 miliardy eur, meziroční zvýšení o 663 milionů eur

  • značné zvýšení cash flow z provozní činnosti na hodnotu 1,1 miliardy eur, meziroční zvýšení o 379 milionů eur

  • zlepšený pracovní kapitál a snížené kapitálové náklady

 • Čistá hotovost v hodnotě přes 800 milionů eur, meziroční zvýšení o 335 milionů eur

  • zvýšení základní meziroční čisté hotovosti přes 1 miliardu eur

 • Zásoba práce je na hodnotě 37 miliard eur (zvýšení o 3 % ve Q4 2015)

  • solidní výše nových zakázek na hodnotě 22,3 miliardy eur

  • ambiciozní plán výběrových řízení pro rok 2016 a roky další na všech divizích

 • Navržené zvýšení kmenové dividendy o 18 % na hodnotu 2,00 eura za akcii

Plán narok 2016: Čistý provozní zisk se zvýší na hodnotu 300 – 360 milionů eur (přibližně o 15 % až 35 % vyšší).

Kompletní tiskovou zprávu k výsledkům skupiny HOCHTIEF AG naleznete zde.