Sanace lávky přes Kozský potok dokončena

6.12.2010

Admin

SEZIMOVO ÚSTÍ - Dne 16.12.2010 byl slavnostně předán úspěšně dokončený projekt „Sanace mostní konstrukce lávky pro pěší přes Kozský potok v Sezimově Ústí I.“

Pro investora – město Sezimovo Ústí – prováděla stavbu divize Čechy akciové společnosti HOCHTIEF CZ. Stavba byla realizována od července letošního roku.
Konstrukční a nosný systém lávky pro pěší přes Kozský potok již nebyl bezpečný. V důsledku povětrnostních vlivů došlo k poškození konstrukce vlivem koroze. Únosnost konstrukce tím byla snížena a lávka byla odborníky dočasně vyřazena z provozu. 
Předmětem projektu bylo zesílení hlavní nosné ocelové konstrukce, včetně povrchových úprav, kompletní demontáž původní mostovky, nová prefa mostovka, včetně hydroizolace a doplnění mostního příslušenství. 
Další práce se týkaly vnitřních a vnějších podpěr, na kterých byly provedeny kompletní sanační práce (např. ochrana základových konstrukcí a odstranění poruch souvisejících se silnou karbonatací aj.). U vnějších podpěr bylo projektem řešeno rozšíření o revizní šachty pro nově vybudovanou přeložku veřejného vodovodu.
Dodávka také řešila úpravu obou předmostí, napojení místních komunikací a jejich doplnění o dopravní značení.

Lávka se díky sanaci vrátila do provozu, a to nejen pro obyvatele Sezimova Ústí, ale i pro jeho návštěvníky.

Specifika stavby:
Celková délka lávky: 48,5 m
Celková šířka lávky: 2,75 m
Výška nad hladinou: 5 m
Podélný spád mostovky a ocelové konstrukce: 0,5%
Příčný jednostranný spád mostovky: 2%