Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou zlepšila její parametry

V pátek 3. června byla slavnostním přestřižením pásky na nádraží v Chrudimi uvedena do provozu revitalizovaná část železniční trati v úseku mezi Pardubicemi a Ždírcem nad Doubravou.

Tuto stavbu realizoval v rámci sdružení dodavatelů tým divize Dopravní stavby. Hlavním cílem projektu bylo uvedení tratě do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Přínosem revitalizace je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na trati.

V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku u traťových a staničních kolejí, výměna kolejového roštu, výstavba nových nástupišť, přestavba stávajících železničních stanic i přejezdů a obnova sdělovací a zabezpečovací techniky. Došlo také k úpravám kabelizace, reprofilaci odvodňovacích příkopů a sanaci kolejového lože a vybraných propustků. Stavbaři vybudovali také nová ostrovní nástupiště ve stanicích Chrudim, Slatiňany a Hlinsko v Čechách. Rekonstrukcí prošly i mezistaniční úseky Chrást u Chrudimi – Slatiňany a Slatiňany – Chrudim. Mezi zastávkami Vrbatův Kostelec a Prosetín došlo ke zřízení nové výhybny Cejřov.