Rekonstrukce Státní opery oficiálně zahájena

V pondělí 13. března 2017 ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian a předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s. Ing. Tomáš Bílek za účasti ministra kultury Daniela Hermana symbolicky zahájili generální rekonstrukci Státní opery.

Stavební práce na aktuálně nejvýznamnější státní zakázce v hodnotě 858 mil. Kč mohou začít. Rekonstrukce obsáhne historické i provozní části objektu. Historická budova prošla naposledy komplexnější opravou při výstavbě provozní budovy v 70. letech minulého století. Od této doby byly prováděny pouze menší investiční zásahy, které odstraňovaly morální a fyzickou zastaralost jednotlivých dílčích částí. Téměř po 44 letech se tedy obě budovy dočkají významnějších stavebních a restaurátorských úprav.

Financování generální rekonstrukce Státní opery je zajištěno z programu Péče o národní kulturní poklad. Na dokončení projektu bude mít tým společnosti HOCHTIEF CZ pod vedením Jana Křístka 27 měsíců.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.