Rekonstrukce škol v Kopřevnici

8.10.2010

Admin

Slavnostní otevření rekonstruovaných škol v Kopřivnici – 8.10.2010

Během prázdnin prošly kopřivnické školy Alšova a 17. listopadu rozsáhlými rekonstrukcemi, díky nimž dojde k podstatnímu snížení jejich energetické náročnosti. Rekonstrukci provedla akciová společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava.

Investorem projektu rekonstrukce obou škol bylo město Kopřivnice, které rekonstrukci hradilo částečně ze svých zdrojů a částečně z dotací Operačního programu Životního prostředí. Rekonstrukce se převážně orientovala na snížení energetické náročnosti budov, a proto zahrnovala především výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střech. Školy se tímto zapojily do celoevropské kampaně Display a na obou byly umístěny energetické štítky informující o aktuální spotřebě energie, emisích oxidu uhličitého a spotřebě vody.