Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí

V úterý 14. července 2015 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“. Realizací tohoto projektu je docíleno kvalitnějšího a efektivnějšího řešení problému zpracování odpadu a ochrany životního prostředí na Ústecku.

Pro připojení dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod se vybudovalo 26,527 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi, zrekonstruovalo cca 5,85 km stávajících kanalizačních sítí a provedla intenzifikace čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí za účelem snížení množství vypouštěného znečištění u vybraných ukazatelů. Práce probíhaly  v období od července 2012 do května 2014 a  poté následoval roční zkušební provoz. Všechny tyto závazné parametry byly realizací splněny.