První prorážka na tunelu Považský Chlmec

Ve čtvrtek 27. 8. 2015 byla úspěšně proražena jižní tunelová trouba tunelu Považský Chlmec na úseku dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). K prorážce došlo v úseku mezi západním portálem a střední stavební jámou, kde mocnost skalního nadloží přesahuje 50 m.

Ražba jižní tunelové trouby ze střední stavební jámy směrem k východnímu portálu, stejně jako ražba kaloty v severní tunelové troubě ze střední jámy i západního portálu pokračuje na třech čelbách podle harmonogramu tak, aby koncem září mohla být zahájena montáž bednícího vozu a od západního portálu betonáž definitivního ostění tunelu. Na východním portále pokračují práce na zajištění stability portálového svahu, aby mohla být zahájena ražba na dalších dvou čelbách. Tunel Považský Chlmec tak kromě unikátního řešení střední stavební jámy získá další specifikum. Bude jedním z mála tunelů této délky, které jsou raženy z osmi čeleb.

Foto: Mgr. Jiří Zmítko, 3G Consulting Engineers, s.r.o.