První pololetí roku 2018: HOCHTIEF významně zvýšil zisk, marži, cash flow a zásobu práce

V prvních šesti měsících roku 2018 dosáhl HOCHTIEF dobrých výsledků a také významného meziročního růstu. Skupina toto období uzavřela s objemem čistých hotovostních prostředků 1,35 mld. eur.

Čistý provozní zisk se meziročně zvýšil o 18 % na 237 mil. eur, nominální čistý zisk meziročně vzrostl o 21 % na hodnotu 229 mil. eur

 • Provozní zisk před zdaněním ve výši 454 mil. eur, +14 %,
 • Marže provozního zisku před zdaněním ve výši 4,1 %, +50 bp,
 • Tržby za první pololetí roku 2018 ve výši 11,2 mld. eur, očištěno od kurzových rozdílů +11 %, nominálně +2 %

Silné cash flow z provozních činností – meziroční nárůst o 18 % na 273 mil. eur

 • Za posledních dvanáct měsíců čistý přísun hotovosti z provozních činností ve výši 1,41 mld. eur

Silná likvidita – na hodnotě 1,35 mld. eur, meziročně +752 mil. eur

 • V květnu letošního roku S&P znovu potvrdili rating BBB, výhled se zlepšil na stabilní

Solidní zásoba ve výši 45,6 mld. eur, očištěno od kurzových rozdílů +11 %

 • Nová zakázka za posledních dvanáct měsíců ve výši 29,5 mld. eur, očištěno od kurzových rozdílů +26 %
 • V první polovině roku 2018 nová zakázka ve výši 12,8 mld. eur
 • Zásoba práce odpovídá zajištěnosti na 22 měsíců

Potvrzení plánu roku 2018: provozní čistý zisk ve výši  470–520 mil. eur (meziroční nárůst o 4 % na 15 %)

 • Velký objem připravovaných zakázek na našich klíčových trzích v USA, Kanadě, Asii/Tichomoří a Evropě – přibližně 100 mld. eur z projektů na zbytek roku 2018 a téměř 400 mld. eur na rok 2019 a roky následující
 • Připravované PPP projekty za více než 210 mld. eur
 • Rozdělování kapitálu se soustředí na výnos pro akcionáře a aktivní příležitosti růstu

„První polovina roku 2018 byla velmi silná. Významným způsobem jsme zvýšili zisk, marži, cash flow, tržby i zásobu práce,“ řekl generální ředitel Marcelino Fernández Verdes. Čistý provozní zisk meziročně vzrostl o 18 % na 237 mil. eur. Nominální čistý zisk se zvýšil o 21 % na hodnotu 229 mil. eur. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěly všechny tři divize.