Prorazili jsme jižní tunelovou rouru na obchvatu Žiliny

Po necelých desíti měsících ražení tunelu Považský Chlmec byla 28. ledna 2016 slavnostně proražená tunelová roura v celé své délce 2 170 metrů. Tuneláři stavební společnosti HOCHTIEF CZ už rozběhli i technologii betonáží definitivního ostění.

Tunel dlouhý téměř 2,2 km je ražený současně minimálně šesti čelbami v nepřetržitém provozu 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Celkově to znamená zapojení 200 dělníků – razičů, střelmistrů, důlních elektrikářů a mechaniků. Podobný rozsah razicích kapacit není nasazen na žádném jiném tunelovém projektu na Slovensku ani v Čechách.

Tunel Považský Chlmec je součástí stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), která je situovaná na severozápade Žiliny a tvoří spojnici současného úseku D3 a komunikace 1/11 směrem na Kysucké Nové Mesto. Bude  sloužit na převedení tranzitní dopravy mimo města Žilina v rámci severojižního dopravního koridoru. Úsek je dlouhý 4,25 km a skládá se z estakády nad vodním dílem Hričov (1471 m délky), z tunelu Považský Chlmec, mostu přes řeku Kysucu a z napojení na současnou komunikaci 1/11. Zhotovitelem je Sdružení D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), jehož členy jsou EUROVIA SK, a.s.,  HOCHTIEF CZ a. s. a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. Zhotovitelem tunelu je HOCHTIEF CZ a.s. Podle harmonogramu vyplývajícího z termínů daných objednatelem má být tunel vyražen za čtrnáct měsíců a vozovka v něm má být hotová v termínu 23 měsíců od zahájení ražeb. Investorem je NDS.