Prodloužená Ruská ulice zpřístupňuje Dolní oblast Vítkovic veřejnosti

18.11.2014

Michal Talian

V pondělí 17. listopadu byla za účasti primátora města Ostravy Tomáše Macury, hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, ředitele společnosti Vítkovice Holding Jana Světlíka a předsedy představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Tomáše Bílka slavnostně otevřena Prodloužená ulice Ruská v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Projekt Prodloužené Ruské ulice vychází z urbanistické studie architekta Josefa Pleskota. Řeší dopravní a technickou infrastrukturu pro oblast Národní kulturní památky Dolní Vítkovice a umožňuje lepší dopravní i pěší přístup k objektům v této industriální lokalitě. Zpřístupňuje turistické atrakce a zároveň je odděluje od sousedních výrobních hal.

Celková délka všech nových a rekonstruovaných místních komunikací činí 1,18 kilometrů. Stavba zahrnuje Prodlouženou ulici Ruskou od bývalé vrátnice pod ul. Místeckou až k Malému světu techniky, prodlouženou větev ul. Vítkovické od sjezdu z ul. Místecké u Hlubiny k napojení na Prodlouženou Ruskou a vjezd a část vnitroareálové komunikace u nově postavené vrátnice VR1. Celková plocha zasažená realizací projektu je 4,21 ha. Jde o regenerované a revitalizované pozemky, na nichž vznikly vedle vlastních komunikací chodníky, ozelenění, štěrkové plochy.