Přes padesát jeřábů v atriu Fakulty stavební

V rámci strategického partnerství s Fakultou stavební ČVUT jsme se stali generálním partnerem soutěže Hala roku Akademik 2018. Soutěž je určena studentům oborových vysokých škol v ČR i v zahraničí a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Soutěž se konala 19. dubna a zúčastnilo se jí 52 týmů. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a zhotovit model jeřábu. Jeřáb byl určený pro zvedání břemene, které bude simulováno osamělým zatížením na konci ramene jeřábu. Studenti navrhovali a stavěli modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu soutěžního dne probíhaly v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů bylo dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou.

Letošním vítězem se stal tým KELTI z Fakulty stavební ČVUT ve složení Václav Kloida, František Randl, Jan Hora. Jejich model jeřábu byl vyroben z bukové dýhy, vážil 266,8 gramu a „zhroutil se“ při zatížení 26,492 kg.