Předáváme dopravní terminál Strakonice

Společný odbavovací prostor pro autobusovou a vlakovou dopravu ve Strakonicích, na kterém od konce minulého roku pracoval českobudějovický závod divize Dopravní stavby, je hotov.

Cílem projektu bylo vybudování nového moderního autobusového terminálu včetně zastřešení, autobusových stání, parkovacích míst a revitalizace přilehlého areálu o ploše 7 ha – to vše v těsné návaznosti na železniční stanici Strakonice.

Od listopadu 2017, kdy jsme převzali staveniště, uplynul takřka přesně jeden rok. Stavbu v hodnotě 55,1 mil. Kč se nám podařilo zrealizovat ve stanoveném termínu. „V současnosti jsou už prováděny jen drobné dokončovací práce na informačním systému,“ tvrdí vedoucí projektového týmu HOCHTIEF CZ Lukáš Mráz.

Během posledních dvou měsíců byla na nástupištích položena velkoformátová dlažba, umístěny prosvětlené hvězdicové a lomené lavičky či vysázeny platany javorolisté. Posledních úprav doznalo i zastřešení, dominanta celého terminálu. Získalo ocelovou konstrukci, osvětlení, hliníkový podhled, kamerový systém, sněhové zábrany a zaatikový žlab s vyhřívanou vpustí včetně svodu.

Investorovi, kterým je ČSAD STTRANS, stavbu předáme ve středu 21. listopadu 2018. V úterý 4. prosince pak bude dopravní terminál slavnostně otevřen a o několik dní později ho ČSAD STTRANS uvede do zkušebního provozu.