Předali jsme Kolektor Hlávkův most

Hlavnímu městu jsme ve středu 19. prosince předali hotový 414 m dlouhý kolektor vedoucí pod Hlávkovým mostem. Pro Prahu jde o první nový kolektor po osmi letech.

Nový ražený kolektor byl vybudován pod Vltavou v hloubce 28 až 38 metrů. Vede paralelně s osou Hlávkova mostu a spojuje dva již provozované kolektory na protilehlých březích Vltavy. Uloženy do něj budou inženýrské sítě, které momentálně vedou mostní konstrukcí – most pak bude moci konečně projít nezbytnou rekonstrukcí.

Stavba kolektoru, jehož cena byla vyčíslena na 558,85 milionu Kč bez DPH, byla zahájena v září 2016 a dokončena 6. prosince 2018. Vedle Nové vodní linky ÚČOV šlo bezesporu o jeden z nejrozsáhlejších projektů realizovaných v Praze. Ve sdružení se společností Subterra jej měla za HOCHTIEF CZ na starost divize Dopravní stavby.

Praha je protkána sítí kolektorů, které v součtu dosahují délky přes 90 kilometrů. V podzemních chodbách proměnných rozměrů jsou uloženy všechny inženýrské sítě - elektrické vedení, plynovody nebo vodovody, které je zde možné snadno kontrolovat, udržovat a vyměňovat bez zásahu do povrchu ulice.