Postavíme kolektor pod Vltavou

Společně se Subterrou získala divize Dopravní stavby zajímavou zakázku na vybudování kolektoru v oblasti Hlávkova mostu.

Předmětem dodávky je vyražení 414 m kolektoru a komor, vybudování 100 m hloubeného úseku, vyhloubení 4 šachet o celkové hloubce 131 m a technologické vybavení kolektoru 2. kategorie. Po dokončení díla budou do kolektoru přeloženy inženýrské sítě z Hlávkova mostu, který je nutné zrekonstruovat. Předpokládaná celková doba výstavby je 21 měsíců, hodnota díla činí 461 miliónů korun.