Pomáháme ČVUT s výzkumem životnosti cementobetonových krytů

19.7.2017

Starý beton na dálnici D1 přežil bez větší úhony 40 let, zatímco nové silniční betony mají životnost pouze cca 25 let. Proč jemu tak? Co děláme v současné době jinak? Na tyto otázky se snaží odpovědět pracovníci Katedry mechaniky a Experimentálního centra ČVUT v Praze

V rámci spolupráce s Fakultou stavební jsme 30. 6. 2017 zprostředkovali provedení 9 jádrových vývrtů průměru 50 mm z povrchu stávajícího cementobetonového (CB) krytu na dálnici D1 hloubky 250 mm. Tyto vzorky budou sloužit pro fluorescenční mikroskopii s cílem zjištění šířky trhlin od jednotek mikrometrů výše, rozložených po tloušťce vozovky.

Dle našich hypotéz stojí za nižší životností vyšší autogenní smrštění, odpovídající vyšší třídě betonu. Jsou k dispozici mikrotomografická data z Imperial College, která tento trend jasně potvrzují. Proto se snažíme tuto hypotézu potvrdit na vzorcích v rámci projektu TAČR-CESTI.

Je zřejmé, že zájem o výsledky projevil i největší investor na poli silničních staveb ŘSD ČR, kterého trápí nízká životnost CB krytů a nutnost náročných oprav relativně nových CB krytů.