Podpořili jsme oslavy založení dětské transplantační stanice

12.6.2009

Admin

Akciová společnost HOCHTIEF CZ byla hlavním partnerem letošního setkání pacientů transplantační jednotky kostní dřeně ve Fakultní nemocnici v pražském Motole, které proběhlo současně s oslavami 20. výročí založení dětské transplantační stanice kmenových buněk krvetvorby. 

Setkání rodin pacientů, lékařů a zástupců HOCHTIEF se uskutečnilo 11.6.2009 v prostorách pražského hotelu Holiday Inn. Na tiskové konferenci vystoupil ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, přednosta kliniky prof. MUDr. Jan Starý, Dr.Sc., Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc. vedoucí lékař Transplantační jednotky, zástupce rodičů paní Vendula Svobodová a generální ředitel akciové společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Tomáš Bílek. Po té následoval celodenní program v prostorách hotelu, vyšehradského purkrabství a výletní plavba po Vltavě na dvou parnících.