Podíleli jsme se na výstavbě nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod

Dnes byl za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a dalších významných hostů slavnostně ukončen důležitý regionální projekt výstavby kanalizační sítě a čistírny odpadních vod na Vyškovsku.

Projekt zajistil odkanalizování obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice u Bučovic, Heršpice a Nížkovice a odvedení splaškových odpadních vod na novou společnou čistírnu odpadních vod v obci Hodějice.

V rámci projektu bylo vybudováno více než 33,9 km nové kanalizační sítě. Investorem díla byl Dobrovolný svazek obcí LIGARY. Zhotovitelem byla „Společnost Ligary“ tvořená firmami OHL ŽS, a.s. (vedoucí společník), HOCHTIEF CZ a. s. a Metrostav a.s.

Nová kanalizační síť a čistírna odpadních vod bude sloužit 4,5 tisícům obyvatel. Celou tiskovou zprávu k této akci naleznete zde.