Ovoce se bude zkoumat a šlechtit v nových prostorách

V Holovousích dnes bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského. Během necelých dvou let vyrostlo na prostranství poblíž holovouského zámku pět objektů – hlavní budova s laboratořemi, výzkumný skleník, dva objekty garáží pro zemědělskou techniku, sklad obalů a chlazený sklad ovoce. K slavnostnímu otevření se sešli zástupci investora, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. a představitelé dodavatelského sdružení s příznačným názvem „JABLKO“ skládajícího se ze stavebních společností HOCHTIEF CZ a. s. a BAK stavební společnost.

Záměrem projektu byla výstavba výzkumného a vývojového centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské a školkařské odvětví zemědělské výroby. Institut bude sloužit jako specializované výzkumné pracoviště, jehož součástí budou laboratoře a pracovny, přípravny rostlinného materiálu a zázemí nezbytné pro výzkumnou činnost. Areál se rozroste i o skleník s potřebnými technologiemi, garáže pro zemědělskou techniku a nový sklad obalů. V rámci výstavby byla provedena i  rekonstrukce skladu ovoce. Moderní pracoviště řeší především potřeby pěstitelů ovoce v České republice a zavádí nové poznatky do ovocnářské praxe. Zajistí také přenos získaných výsledků do vzdělávacího systému, poradenství i expertní činnosti v odvětví. Výsledkem bude zajištění komplexního výzkumu v oblasti ovocnářství v souladu s trendy v ovocnářsky vyspělých zemích Evropy.